Договір публічної оферти - Професійні подологічні інструменти BLAD

Каталог
Перейти до контакту

Договір публічної оферти

Цей Договір купівлі-продажу є публічним Договором – офертою (пропозицією) інтернет-магазину - podo.blad.ua (далі – Продавець) з фізичною особою (далі – Покупець), включає всі суттєві умови організації купівлі-продажу дистанційним способом через сайт https://podo.blad.ua.
Моментом повного та безапеляційного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти Договір оферти (акцептом оферти) є факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору. Умови цього Договору регулюють взаємовідносини Продавця та Покупця відповідно до чинних нормативних документів України.

1. Терміни та визначення
1.1. "Товар" - перелік найменувань позицій, представлених на сайті інтернет-магазину https://podo.blad.ua.
1.2. «Інтернет-магазин» - сайт Продавця, призначений для укладання договорів роздрібної купівлі-продажу дистанційним способом - на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару (на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет), що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром.

2. Предмет договору
2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та отримати Товар на умовах цього Договору.
2.2. Цей договір регулює купівлю-продаж через сайт https://podo.blad.ua Інтернет-магазину, в тому числі:
 • Самостійний вибір Покупцем Товару через Інтернет – магазин;
 • Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • Оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • Виконання та передача у власність Покупцеві замовленого Товару за умов цього договору.

3. Порядок оформлення замовлення
3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення через сайт Продавця https://podo.blad.ua у мережі Інтернет, за телефоном, за допомогою e-mail або менеджера-консультанта Продавця.
3.2. При оформленні замовлення Продавцем та Покупцем визначаються унікальні умови купівлі-продажу за кожною окремою позицією Товару, а саме: найменування, кількість, ціна. При оформленні замовлення через Інтернет-магазин Покупцеві необхідно повністю заповнити всі поля у реєстраційній/замовній формі, включаючи адресу місця доставки Товару, повне Прізвище, Ім'я та По батькові. Інакше замовлення буде визнано недійсним і скасовано.

4. Ціна та порядок оплати
4.1. Загальна ціна Замовлення формується із суми цін кожного із найменувань Товару, які визначаються відповідно до умов Замовлення.
4.2. Ціни вказуються у національній валюті України (гривня).
4.3. Оплата замовлень здійснюється Покупцем: за передоплатою (Банківським, електронним переказом тощо), післяплатою по Україні (при отриманні посилки у відділенні поштової служби або транспортної компанії за місцем проживання або вказаною адресою).
4.4. Комісія Банку або поштової служби не входить у вартість замовлення та вартість доставки.
4.5. Комісію Банку чи поштової служби оплачує Покупець.

5. Термін доставки
5.1. Замовлення формується та відправляється протягом 1-3 робочих днів (якщо це не обумовлено окремо або пов'язано з форс-мажорними обставинами) у відділення поштової служби чи транспортної кампанії.

6. Права та обов'язки сторін
6.1. Всі Товари, представлені на сайті https://podo.blad.ua в Інтернет-магазині, мають опис відповідно до чинного законодавства України та відповідають вимогам до якості відповідно до нормативно-технічної документації виробника.
6.2. Продавець зобов'язується:
 • надати повну необхідну інформацію про Товар, виробника;
 • виконувати умови цього Договору;
 • виконувати умови замовлення Покупця при надходженні оплати від Покупця;
 • передати Покупцеві Товар згідно з вибраним зразком на сайті https://podo.blad.ua в Інтернет – магазині, оформленого замовлення та умов цього Договору;
6.3. Продавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір у разі невиконання Покупцем умов цього Договору.
6.4. Покупець зобов'язується:
 • ознайомитися з представленою Продавцем на сайті https://podo.blad.ua інформацією про Товар, виробник, ціну, умови придбання Товару;
 • оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.
6.5. Покупець має право:
 • оформити Замовлення через сайт Продавця https://podo.blad.ua у мережі Інтернет, за телефоном, за допомогою e-mail та менеджера-консультанта Продавця;
 • відмовитися від Товару в будь-який момент до його передачі, а після передачі товару – протягом 3-х днів, але лише за умов: товар приймається до повернення та відшкодування грошей в оригінальній упаковці, разом із супровідними документами, товар не повинен бути пошкодженим, зворотний товар повинен мати первісний зовнішній вигляд.
6.6. Повернення грошей провадиться лише за дотримання вищеперелічених пунктів цього Договору, у розмірі вартості товару та без відшкодування вартості пересилки/доставки, комісії Банку, поштової служби, а також інших витрат, пов'язаних з оплатою та доставкою товару.

7. Відповідальність сторін
7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору відповідно до умов Договору та чинного законодавства України.
7.2. У разі обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний, непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним заходам.
7.3. Сторона, яка посилається на дію обставин непереборної сили, повинна протягом п'яти календарних днів письмово електронною поштою повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
7.4. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8. Політика конфіденційності
8.1. Збір та використання інформації.
8.1.1. Під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься до певної фізичної особи на підставі такої інформації.
8.1.2. Вчинення замовлення або проходження процедури реєстрації на сайті https://podo.blad.ua означає повну та беззастережну згоду особи з умовами збору, обробки та передачі персональної інформації.
8.1.3. Інтернет-магазин збирає та використовує інформацію, що передається користувачами сайту та покупцями, у тому числі персональні дані, необхідні для виконання замовлення, які можуть включати прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону, адресу електронної пошти, адресу, необхідну для доставки замовлення. Надана персональна інформація використовується інтернет-магазином виключно для виконання своїх зобов'язань перед покупцем з продажу товарів та надання послуг, для надання покупцю доступу до спеціальної інформації на сайті або довідкової інформації про продукти, акції, а також з метою просування товарів, робіт та послуг.
8.1.4. Інтернет-магазин не перевіряє достовірність персональних даних фізичної особи.
8.2. Опрацювання персональних даних.
8.2.1. Під час обробки персональних даних інтернет-магазин керується положеннями Закону України "Про захист персональних даних", Закону України "Про інформацію", а також іншими нормативними документами у сфері захисту та обробки персональних даних.
8.2.2. Щодо персональної інформації покупця зберігається її конфіденційність.
8.2.3. Інтернет-магазин має право використовувати на сайті технологію «cookies». “Cookies” не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.
8.2.4. Інтернет-магазин має право отримувати інформацію про ip-адресу відвідувача сайту. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.
8.2.5. Зібрані дані та отримана інформація може зберігатися інтернет-магазином необмежену кількість часу. Покупець має право в будь-який час змінити, оновити або видалити свої персональні дані в розділі Особистий кабінет, або надіславши відповідний запит до інтернет-магазину.
8.3. Заходи, які застосовуються захисту персональних даних. Інтернет-магазин вживає всіх необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних користувачів від неправомірного або випадкового доступу до них третіх осіб, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій.
8.4. Передача персональних даних третій стороні.
8.4.1. Інтернет-магазин не розголошує персональну інформацію та не передає її третім особам.
8.4.2. Не вважається порушенням надання інформації особам (наприклад, кур'єрським службам), які діють на підставі відповідних договорів з інтернет-магазином, для виконання зобов'язань перед покупцями і лише у межах таких договорів та у частині, яка потрібна на виконання таких договорів.
8.4.3. Не вважається порушенням зобов'язань передача конфіденційної інформації про персональні дані до компетентних органів за належно оформленими запитами відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.5. Електронні розсилки.
8.5.1. Інтернет-магазин має право здійснювати електронні розсилки новин, інформацію про спеціальні пропозиції та акції інтернет-магазину, надсилати індивідуальні відповіді на звернення своїх клієнтів з питань виконання замовлень, користування сайтом, побажань та пропозицій.
8.5.2. Покупець має право в будь-який момент відмовитися від отримання розсилки, надіславши відповідний запит до інтернет-магазину.

9. Інші умови
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру з попередньою публікацією його на сайті https://podo.blad.ua.
9.2. Інтернет - магазин створено для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення.
9.4. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації.
9.5. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти) та є датою укладання Договору купівлі-продажу між Продавцем та Покупцем.
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.
9.7. Наведена інформація та затвердження, згадані на сайті https://podo.blad.ua, служать для ознайомлення.

10. Строк дії Договору та порядок його розірвання
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту оформлення Покупцем акцепту (оформлення Покупцем першого замовлення) та діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
10.2. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із Сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
Назад до змісту